ReSykkelert avvikles

Sykkelverkstedet avvikles fra og med 2. mai. Det vil i en periode fortsatt være mulig å kjøpe sykler på torsdager fra 10-18. Vi tilbyr ikke service eller reparasjoner.