ReSykkelert avvikles

Sykkelverkstedet til Arba er dessverre avviklet.